Архівний пошук
Вивчу документи у державних архівах з виїздом до регіонів чи онлайн
Знайду потрібну вам інформацію, зроблю виписки, зроблю якісні фотокопії документів
Центральний державний історичний архів України (ЦДІАК)
Проведу архівний пошук максимально оперативно в архівах Києва та України:
Центральні та обласні держархіви України
Державні архіви Київської області та міста Києва
Онлайн доступ до архівів Росії, Польщі, Молдови та інших країн
Вивчення архівної справи
вiд 30 $ | вiд 1 тижня
Вам потрібно знати, яка інформація потрібна. Зроблю добірку справ на вашу тему використовуючи каталоги та описи архівних фондів
Архівний пошук
Напишіть, які документи потрібно опрацювати або яку інформацію знайти, вкажіть зразкові дані, за якими можна розпочати пошуки, а якщо відомі, то архівні шифри
telegram
Viber
WhatsApp
Facebook