Архівний пошук
вiд 30 $, термін від 1 тижня
Проведу архівний пошук та вивчу справи у державних архівах, знайду потрібну вам інформацію, зроблю виписки, виготовлю якісні фотокопії.
Вам лише потрібно знати, яка інформація потрібна, зроблю добірку справ за вашою темою, використовуючи каталоги та описи архівних фондів.
Вартість роботи залежатиме від обсягу та складності завдання, а також від того чи доступні документи онлайн чи потрібно працювати в читальній залі архіву, чи потрібно виїзд до регіонів.
Проведу архівний пошук максимально оперативно у:
Центральному державному історичному архіві України (ЦДІАК)
Державний архів Київської області (ДАКО)
Державний архів міста Києва (ДАК)
Центральний державний архів вищих органів влади (ЦДАВОВ)
Центральний державний архів громадських об'єднань (ЦДАГО)
а також інших архівах та бібліотеках України