Оферта та публічний договір на надання генеалогічних послуг та послуг підтвердження національності
1. Введення

1.1 Цей документ (далі «ОФЕРТА») є офіційною публічною пропозицією від історика-генеалога Дмитра Сергійовича Богатенкова (далі «Виконавець») про укладення договору на умовах, зазначених нижче (ч. 1 ст. 642 Цивільного кодексу України).

1.2 Прийняти цю пропозицію та укласти договір має право будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18-річного віку (далі ЗАМОВНИК)

2. Предмет договору

2.1 Цей договір передбачає надання послуг, описаних у відповідних розділах на веб-сайті за адресою https://bogatenkov.com.ua/ (далі «САЙТ»)

2.2 Про можливість виконати послугу в тому чи іншому регіоні, тимчасовому періоді або певною метою обговорюватися при оформленні заявки на надання послуги

3. Умови договору

3.1 У разі відсутності іншого письмового договору цей договір завжди включає загальні умови, викладені в цьому документі.

3.2 Оскільки ВИКОНАВЕЦЬ надає різноманітні послуги, для окремих з них можуть діяти ДОДАТКОВІ УМОВИ договору, зазначені у відповідних розділах сайту, на сторінках замовлення послуг або у надісланих ЗАМОВНИКУ електронних повідомленнях. Ці додаткові умови є частиною цього договору.

4. Ухвалення умов договору (АКЦЕПТ ОФЕРТИ)

4.1 При замовленні послуг на сайті, ЗАМОВНИК здійснює акцепт оферти та укладаєте з ВИКОНАВЦЕМ договір на умовах, викладених у цьому документі.

4.2 Акцепт оферти рівнозначний укладенню двостороннього договору у простій письмовій формі (ч. 2 ст. 640 Цивільного кодексу України)

4.3 Прийняти пропозицію про укладення договору (УМОВИ договору) можна в такий спосіб:

а) дією, яка підтверджує прийняття УМОВ (наприклад, натисканням кнопки, встановленням галочки в чекбоксі або аналогічною дією) на сторінці замовлення послуги на нашому сайті;

б) оплатою виставленого рахунку або електронного інвойсу через платіжну систему (оплата шляхом переходу за наданим нами посиланням), переказом грошей на рахунок.

4.4 Акцепт оферти означає, що ЗАМОВНИК приймає всі умови договору, за незгоди з УМОВИМИ договору, просимо залишити сайт і не користуватися нашими послугами.

5. Замовлення послуг

5.1 При замовленні послуг ЗАМОВНИК погоджується з УМОВИМИ та нашою Політикою конфіденційності, доступною за адресою https://bogatenkov.com/privacy.

5.2 Перед оформленням замовлення та оплатою уважно прочитайте цей документ.

5.3 При оформленні замовлення на наші послуги, ЗАМОВНИК погоджуєтесь з тим, що ВИКОНАВЕЦЬ можемо надсилати йому рекламні електронні листи та повідомлення на вказаний при оформленні замовлення номер телефону та електронну адресу, що містять інформацію про послуги та акції (або акції наших партнерів). ЗАМОВНИК завжди може відмовитись від отримання пропозицій.

6. Укладання договору

6.1 Договір вважається укладеним, а умови договору та нашої Політики конфіденційності вважаються прийнятими в повному обсязі, під час замовлення послуги на сайті та натискання кнопки «Замовити» (або аналогічного поля), а також оплати послуг на сайті або без використання системи прийому електронних платежів з оплатою виставленого рахунку за наданими реквізитами.

6.2 ЗАМОВНИК може одночасно придбати та отримувати одну або кілька послуг

7. Строк надання послуг

7.1 Послуга вважається замовленою, якщо ЗАМОВНИК заявив про бажання скористатися послугою та підкріпив своє бажання оплатою, термін надання послуги починається наступного робочого дня після надходження оплати на рахунок.

7.2 Послуга вважається виконаною у належному вигляді, якщо протягом 10 робочих днів після подання фінального звіту від ЗАМОВНИКА не надійшло претензій чи уточнень про результати та хід надання послуги.

7.3 Звіт та всі матеріали отримані в ході надання послуги надсилаються в електронному, оригінали документів та друкована продукція надсилається поштою за рахунок ЗАМОВНИКА або передається особисто до рук ЗАМОВНИКА або його представника.

8. Вартість та опис послуг

8.1 Вартість надання послуг обговорюється із ЗАМОВНИКОМ індивідуально в електронних повідомленнях, проте стандартна вартість послуг зазначена на сайті у відповідних розділах.

8.2 Остаточна вартість послуг у валюті платежу фіксується у виставленому ЗАМОВНИКУ рахунку, відображається на сторінці оплати послуг, а також у банківській виписці за вашою карткою.

8.3 Деталі надання послуг узгоджуються індивідуально електронною поштою або месенджерами, зазначеними в розділі контактів сайту
9. Умови оплати

9.1 Оплата провадиться до початку надання послуги, в повному обсязі або за перший етап (якщо послуга передбачає розбивку на етапи роботи), за погодженням сторін, оплаченою вважається послуга після надходження коштів на рахунок ВИКОНАВЦЯ.

9.2 При оформленні замовлення на сайті та успішному введенні платіжних реквізитів відбувається разове списання вартості послуг

9.3 Оплата послуг карткою здійснюється з урахуванням курсу міжнародних платіжних систем VISA або MasterCard, а також може включати додаткові комісії банків та платіжних систем.

10. Спосіб оплати

10.1 Оплата послуг може здійснюватися так:

а) банківський переказ на надані ВИКОНАВЦЕМ реквізити

б) на електронний гаманець або готівкою у валюті надання послуги

10.2 ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право змінити спосіб оплати послуг, у такому разі буде запропоновано альтернативні способи оплати.

11. Відповідальність за надання послуг неналежної якості

11.1 ВИКОНАВЕЦЬ гарантує, що всі послуги, що надаються, будуть виконані з належною якістю та професіоналізмом. У випадку, якщо ЗАМОВНИК виявить, що послуги надані неналежною якістю, може пред'явити претензію згідно з чинним законодавством щодо захисту прав споживачів.

11.2 Спірні питання можуть бути вирішені із залученням експертного висновку від особи, яка має репутацію в спільноті генеалогів і влаштовує як ЗАМОВНИКА, так і ВИКОНАВЦЯ

11.3 ЗАМОВНИК несе відповідальність за достовірність даних та інформації, необхідних для виконання послуг. Якщо дані виявилися недостовірними або неточними, ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за можливі наслідки їх використання.

11.4 ВИКОНАВЕЦЬ несемо відповідальність за порушення умов надання послуг та надання послуг неналежної якості.

11.5 Обсяг нашої відповідальності за будь-яким позовом чи претензією обмежується вартістю оплачених ЗАМОВНИКОМ послуг.

11.6 У випадку, якщо ВИКОНАВЕЦЬ допустив порушення строків надання послуг, відповідальність обмежується такими варіантами: продовження термінів надання послуг, надання послуг у нові строки до повного виконання наших зобов'язань або відшкодування вартості послуг, наданих несвоєчасно, відповідно до договору.

11.7 ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за такі ситуації:

а) перевищення термінів відповіді на запити державними та відомчими архівами, ВИКОНАВЕЦЬ прагне надати відповіді на запити у найкоротші терміни, але в деяких випадках можливі затримки у зв'язку з обсягом робіт та ситуацією на місцях. ВИКОНАВЕЦЬ робитимемо все можливе, щоб мінімізувати затримки тримати вас в курсі процесу.

б) негативну відповідь з державних або відомчих архівів відповідей на запити, ВИКОНАВЕЦЬ ретельно підходимо до питання формування запиту і прагнемо отримати найповнішу і найточнішу відповідь на нього.

в) погану безпеку документів у державних та відомчих архівах, відсутність необхідних нам документів на зберіганні в архівах, поганий фізичний стан справ і відповідно заборона на роботу з ними в читальних залах.

г) ВИКОНАВЕЦЬ не надаємо гарантій про те, що послуги, інформація або результати будуть відповідати вашим очікуванням або вимогам, оскільки кожна ситуація може бути унікальною і залежить від багатьох факторів. ВИКОНАВЕЦЬ має право при складанні звітних документів за результатами надання послуги використовувати свій досвід та навички, включаючи історичні трактування подій, висловлювати свою думку, давати рекомендації.
12. Форс-мажор

12.1 У разі настання обставин непереборної сили, які сторони не могли передбачити, ВИКОНАВЕЦЬ не несемо відповідальності за відсутність можливості надання послуг

12.2 Сторона, для якої склалася ситуація, за якої стало неможливо виконувати свої зобов'язання, зобов'язана повідомити в письмовій формі іншу сторону

12.3 Строк виконання зобов'язань за цим договором відсувається пропорційно часу, протягом якого продовжують діяти такі обставини

12.4 Якщо обставини непереборної сили продовжують діяти понад 30 днів, то договір може бути розірваний за ініціативою будь-якої сторони шляхом направлення письмового повідомлення, з поверненням сплачених коштів за вирахуванням фактично виконаної роботи та оплатою понесених витрат

13. Термін зберігання документів

13.1 Матеріали отримані в ході надання послуги завантажуються на файлообмінник для скачування, на якому зберігаються 3 місяці, подальше зберігання матеріалів покладається на ЗАМОВНИКА, якщо інше не передбачено послугою

13.2 Оригінали отриманих під час надання послуги документів, а також нотаріальні довіреності та копії документів, надані ЗАМОВНИКОМ відправляються поштою на вказану замовником адресу за рахунок одержувача

13.3 Замовник зобов'язується надати поштову адресу або забрати документи особисто протягом 6 місяців, після закінчення цього терміну документи вважаються не затребуваними та зберігання таких документів ВИКОНАВЦЕМ не гарантовано.

13.4 Нотаріальна довіреність та завірені копії документів замовника після завершення надання послуги знищуються або повертаються замовнику на його вимогу, яка має бути озвучена не пізніше ніж за 6 місяців після завершення послуги.

14. Зміна умов договору

14.1 ВИКОНАВЕЦЬ залишаємо за собою право змінювати або доповнювати умови цієї оферти (загальні умови договору) шляхом розміщення на цій сторінці відповідного повідомлення та нової редакції оферти. Рекомендуємо перевіряти цю сторінку та дату внесення останніх змін, зазначену у верхній частині сторінки.

14.2 У разі зміни спеціальних або додаткових умов договору, ВИКОНАВЕЦЬ опублікує нову редакцію спеціальних та додаткових умов безпосередньо на сторінці з описом продукту (сторінка замовлення послуг).

15. Строк дії договору

15.1 Термін дії цього договору залежатиме від надання послуги або виконання всіх зобов'язань у разі замовлення кількох послуг. Коли послуга буде надана у повному обсязі та всі зобов'язання будуть виконані, договір вважається завершеним та його термін дії закінчується.

16.Розірвання договору

16.1 ЗАМОВНИК має право розірвати договір у будь-який час, повідомивши ВИКОНАВЦЯ про це у письмовій формі. При розірванні договору Замовник зобов'язаний сплатити Виконавцю виконані роботи та витрати, які вже були здійснені на момент розірвання. При цьому сплачена вартість за невиконані етапи послуги не повертається.

16.2 ВИКОНАВЕЦЬ також має право розірвати договір із ЗАМОВНИКОМ. У цьому ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний повернути Замовнику повну вартість послугу, крім вже виконаних етапів роботи. Повернення коштів здійснюється протягом 10 днів зручним для Замовника способом, за винятком випадків, передбачених пунктом 12 (форс-мажор) цього договору.

16.3 У разі відсутності чергового платежу, ВИКОНАВЕЦЬ можемо призупинити або не приступати до надання послуг до моменту здійснення оплати та розірвати договір.
17. Термін дії пропозиції (оферти)

17.1 Справжня оферта, а також всі її умови (ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ТА ДОДАТКОВІ УМОВИ), діють доти, доки вони не будуть змінені або відкликані

17.2 Припинення дії (відкликання) оферти не впливає на юридичні права, обов'язки та відповідальність, що виникли для вас та ВИКОНАВЦЯ до моменту відкликання оферти або припинення дії її умов. Усі дії та угоди, вчинені сторонами під час дії оферти, залишаються законними та обов'язковими до виконання.

18. Персональні дані та конфіденційність

18.1 ВИКОНАВЕЦЬ обробляє ваші персональні дані відповідно до Політики конфіденційності. ЗАМОВНИК завжди може знайти актуальну версію Політики конфіденційності на сайті https://bogatenkov.com/privacy. Ця Політика конфіденційності визначає правила збору, обробки та використання персональних даних.

18.2 Виконавець зобов'язується дотримуватися конфіденційності та не розголошувати інформацію про замовника, його родичів та пов'язаних із сім'єю замовника події третім особам, які не мають відношення до надання послуги без згоди замовника

18.3 Виконавець має право без погодження із замовником передавати свої права та обов'язки щодо виконання договору третім особам, доручати в рамках надання послуг третім особам вчинення певних дій, спрямованих на виконання замовленої послуги, залишаючись відповідальним перед замовником за якість надання послуг третіми особами

18.4 Виконавець має право посилатися на опубліковані замовником у мережі Інтернет для необмеженого кола осіб результати наданої послуги, будь-якої його частини або самого факту надання йому послуги, не розкриваючи додаткових фактів.

19. Авторські матеріали

19.1 Усі матеріали, розміщені на сайті (https://bogatenkov.com.ua) та надані ЗАМОВНИКУ у процесі надання послуг, є об'єктами авторського права. Права на використання цих матеріалів належить ВИКОНАВЦЮ, незалежно від факту реєстрації авторських прав та території, на якій діє договір.

20. Порушення авторських прав

20.1 ВИКОНАВЕЦЬ серйозно ставиться до захисту прав інтелектуальної власності. Будь-яке порушення авторських прав та прав інтелектуальної власності переслідуватиметься відповідно до законодавства країни проживання правопорушника та міжнародних норм, що може призвести до цивільної, адміністративної чи кримінальної відповідальності. ВИКОНАВЕЦЬ просить вас поважати права та не використовувати матеріали без дозволу.

21. Загальні правові умови

21.1 ЗАГАЛЬНІ УМОВИ договору, викладені в цій оферті, а також ДОДАТКОВІ УМОВИ, опубліковані на сторінці з описом продукту, разом є повним текстом договору про користування сайтом та послугами, що укладається між ЗАМОВНИКОМ та ВИКОНАВЦЕМ. Цей договір регулює порядок надання послуг, за винятком послуг, що надаються на підставі окремого письмового договору, якщо такі є. Цей договір повністю замінює всі попередні домовленості між ЗАМОВНИКОМ та ВИКОНАВЦЕМ.

21.2 У разі розбіжностей між ЗАГАЛЬНИМИ УМОВАМИ та ДОДАТКОВИМИ УМОВИ договору, застосовуються ДОДАТКОВІ УМОВИ, що стосуються відповідної послуги або продукту.

21.3 Правовідносини сторін регулюються положеннями законодавства України. У частині законодавства про захист споживачів застосовується законодавство країни постійного проживання замовника послуг.

21.4 Замовник не може вимагати порушення законодавства будь-якої країни в юрисдикції якої надавали послуги, знаходиться замовник або виконавець, для здійснення виконання послуги

22. Інформація про сторону, яка надає послуги

Історик-генеалог Дмитро Богатенков
а/с 77, м. Київ, 01024
Тел. Україна: +38093 220 22 33
e-mail: dmbogatenkov@gmail.com
(Редакція дійсна з 19.07.2023)